Bratteklev Panorama

Vedtatt i bystyret 28. januar 2016, PS 16/17 iht. § 12-12

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

  • Tilrettelegge for etablering av inntil 5 boenheter. Eksisterende bebyggelse skal bygges om og inngå i prosjektet.

Område

Planen omfatter eiendommen Revesandveien 391, gnr 206, bnr 540, med tilgrensende veier med sideareal. Eiendommens areal er 1300 m2.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage fremstilles  skriftlig til Kommuneplanutvalget og sendes til Arendal kommune eller e-post innen 29.02.2016 

Innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.