Natvig - Nedenes felt D, endring gangveg

Endring av reguleringsplan, administrativt vedtak 8. august 2018 for planene:

  • Natvig - Nedenes, felt D, endring - vedtatt 13. februar 1991
  • Natvig - Nedenes, felt D - vedtatt 30. desember 1980
  • Grubenåsen - vedtatt 13. august 1974

Formål

Endringen sikrer eksisterende gangveg, som i dag ligger over en privat ubebygd boligtomt i Nedenesåsen boligområde.

Gangvegen erstatter gang- og sykkelvegen, som er regulert på øst-siden av eiendommene gnr. 428 bnr. 749 og 748.  Endringen omregulerer gang- og sykkelvegen til boligformål.