Arendal Maritime hotell, Vestregate 11

Arendal bystyre vedtok i møtet 25. august 2011 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.