Villaveien 3A

Arendal bystyre har i møte den 27. mai 2021, sak 21/117 vedtatt ovennevnte reguleringsplan, med visse endringer, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive tidligere barnehagebygg på eiendommen og bygge et boligbygg i 2 etasjer med parkeringskjeller og utnyttbart loft, totalt 4 etasjer, med maksimum 12 boenheter. Utformingen skal være tradisjonell. 

Klage/innløsning/erstatning/frist

Frist for klage var innen 28. juni 2021, 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.