Krøgenes Industriområde

Bystyret vedtok i møte 26. mars 2009, sak 42/09 reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Bystyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen innen 4 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må etter plan- og bygningslovens § 42 og § 32 nr.1 være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.