Engene Terrasse

Arendal bystyre i møte den 16. juni 2011, sak 11/84 nevnte detaljplan for Engene Terrasse, iht. pbl. 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Planområdet tar for seg det innerste området ved Engene boligområde som i dag fremstår som ubebygd. Vedtatt detaljplan legger opp til en mulighet for å bygge 240-250 boenheter.