Sykkeltrafikk i Arendal - kommunedelplan

Kommunedelplanen ble vedtatt i bystyremøtet 25. august 2011. 

Kort beskrivelse av planens innhold og konsekvenser:

  • Øke sykkeltrafikken i Arendal fra 5% til 10% av alle reiser
  • Legge til rette for trygg skoleveg så 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen
  • Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle i Arendal gjennom et godt tilrettelagt sykkelveinett