Marisberg, felt C1

Detaljplan for Marisberg med bestemmelser ble vedtatt i Arendal bystyret 28.01.2016, PS 16/16 iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for oppføring av boliger i variert bebyggelse, ved tilrettelegging for hhv 8-manns-, 5-manns-, 4-manns- og eneboliger, til sammen drøyt 100 boenheter.
  • 10% skal avsettes til boligpolitiske tiltak.

Område

Marisberg ligger på Tromøy, ca. 6 km fra Arendal sentrum. Felt C1 er på ca. 77 dekar. Planen omfatter også deler av veien inn i området.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 var senest 3 år etter denne kunngjøring.