Steinerskolen

Arendal bystyre vedtok i møte 26. januar 2012, PS 12/22 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for skoledrift for Steinerskolen i den gamle sveitservillaen beliggende på tomten. Man vil også åpne for boliger innenfor Eikaas sine eiendommer.

Vedtaket i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.