Nidelvåsen, byggetrinn 5

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Arendal bystyre i møte den 27.03.2014, PS 14/45  har vedtatt ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Vedtaket betyr at  reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for en videre utbygging av Nidelvåsen med totalt 112 boenheter.

Område

Planområdet er 75 daa og avgrenses av utbygd boligområde på Nidelvåsen, Seldal og Skarvedalen.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.