Østregate 12 - Metodistkirken

Arendal bystyre har i bystyremøtet 25. mai 2023, sak 23/99 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht.  § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for at kirkebygget bevares i størst mulig grad og settes tilbake til opprinnelig stand og utseende så langt det er mulig samt å bygge et leilighetsbygg mellom kirkebygget og skrenten opp mot Fløyheia.

Klage/innløsning/erstatning

Frist for klage var innen 26. juni 2023. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.