Nylund boligområde

Arendal bystyre vedtok i møte den 23. februar 2012, PS 12/39 reguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område/formål

Nylund ligger vest for Saltrød ved Lindvika, på motsatt side av fylkesvei 410.

Vedtatt plan inneholder 3 nye tomter.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen iht. til pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.