Dybdalshei del II

Arendal bystyret vedtok i møte 28. februar 2008, sak 08/ 36  ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Vedtatt plan er en fortsettelse av reguleringsplan for Dybdalshei I, og bindes sammen med denne av regulert internvei Fk2. Området er totalt ca. 11 daa.                                   .