Rådhusgaten

Bystyret vedtok i møte 21. juni 2012, PS 12/126 detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Planen legger til rette for oppgradering av gjestehavna, og gir bedre muligheter for ferjevirksomhet, samt å samle ferjene på et sted. Det legges også til rette for mest mulig fleksibel bruk av bygningene i Rådhusgaten, og en fornying av uterommet. Hensikten er også å sikre at flytebryggene foran Rådhuset blir fjernet.