His

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 30. september 2021, PS 21/173  områdeplan  for His, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for transformasjon av His til et fremtidig lokalsenter med butikker, kontorer og boliger. 

Krav om erstatning/innløsning/frist

Frist for å klage på vedtaket var innen 05. november 2021. Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Vedtaket ble påklaget, og behandlet i bystyret 03. mars 2022.