Roligheden skole

Arendal bystyre vedtok i møte 27.08.2015, PS 15/129 nevnte plan, iht. pbl. § 12-12

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

  • Ny skole med tilhørende adkomstvei ved Roligheten på Tromøy.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.