Skilsø båtbyggeri

Arendal bystyre vedtok i møte 26. mars 2015, PS 15/48 nevnte plan med reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet omfatter eiendommen Skilsø båtbyggeri på Skilsøy innerst i Galtesund.

Formål

  • Legge til rette for å rive eksisterende bygning, og å oppføre et leilighetsbygg med 14 leiligheter.

Klage/frist

Frist for å påklage vedtaket til Fylkesmannen var innen 04.05.2015.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være frensatt sebest 3 år etter denne kunngjøring.