Fv. 409 Holtet - Skudereis

Endring - administrativt vedtak 26. februar 2019, sak 19/1132. Vedtak iht. § 12-14.

Vedtaket endrer følgende planer: 

  • Tromøybrua-Færvik g/s-vei, Rv. 409, vedtatt 21. november 2002
  • Rørendal, vedtatt 1. februar 1993
  • Skoghaven, vedtatt 23. juni 2016

Formål:

Tilrettelegging for etablering av g/s-vei fra Holtet til Skudereis, Tromøy.