Kokkeplassen øst

Bystyret vedtok i møtet bystyremøtet 15. februar 2018, PS 18/17, reguleringsplan for Kokkeplassen Øst, jf. pbl § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område/formål

Området ligger på nordlige deler av Kokkeplassen, Hisøy. Planen åpner for etablering av en ny småbåthavn, samt næringsvirksomhet i form av bevertning i kombinasjon med landbruksdrift og ulike typer arrangementer.

Klage/innløsning/erstatning/frist

Frist for klage var innen 26. mars 2018. Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.