E18 Tvedestrand-Arendal, Mørkoppdalen bru, Elgtråkka bru - planendringer

Planendringene ble vedtatt i kommuneplanutvalget 13. desember 2017, PS 17/146. 

Område

  • Mørkoppdalen bru
  • Elgtråkka bru

For alle områdene gjelder det endringer av vedtatt reguleringsplan E18 Tvedestrand-Arendal.

Formål 

Hovedformålet med planendringene er å tilrettelegge for standardiserte bruløsninger som medfører enklere etablering og drift. Dette innebærer innkorting av brulengdene, mens vegbanen vil bli liggende i opprinnelig høyde. Dette vil gi et forbedret CO2-regnskap, da det går med mindre betong. Det vil bli lagt opp til en forbedring av terrenget under bruene som vilt-krysning. Terrenget vil bli tilpasset, samtidig som det etableres vilt-tilpasset vegetasjon.