Kirkeveien 129

Bystyret har i møtet den 06. september 2018, PS 18/110 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl.  12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Reguleringsplanen for Kirkeveien 129 har til hensikt å legge til rette for oppføring av to nye 4-mannsboliger med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.