Broneset 2

Arendal Bystyre vedtok i møte 27. november 2014, PS 14/177, ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. §§ 12-11 og 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet omfatter den sydligste delen av feltet Broneset på Tromøy, like vest for Tromøybroa.

Den nye planen slår sammen to byggeområder, trekker det nye litt mot nord og legger til rette for en mer konsentrert bebyggelse i dette området.