Heimarnes

Arendal bystyre har i møte 18. juni 2020, PS 20/126, vedtatt å oppheve reguleringsplan for Heimarnes, vedtatt 04. mars 1970, jf. pbl § 12-14.

Formål/område

Formålet er å oppheve en reguleringsplan som anses som utdatert og fastsetter et formål som er dels i strid med overordnet plan.

Planen omfatter hele området Heimarnes fra Løvliveien og ut mot sjøen. Området er regulert til jord- og skobruk.