Arendal Idrettspark-byggetrinn 3

Arendal bystyre vedtok i møte 29. oktober 2020, PS 20/190, reguleringsplan for Arendal Idrettspark, byggetrinn 3.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område

Planområdet ligger på Myra, mellom Østensbuveien og skøytebanen. Planområdet grenser til Østensbuveien i sørøst, skogsområde i sørvest og skøytebanen i nordvest. Planområdet er på 45 daa.

Formål

Planen åpner for bygging av idrettsanlegg. Hovedintensjonen er å etablere en flerbrukshall som kan romme håndballhall og eventuelt et svømmeanlegg. Anlegget er planlagt plassert på kunstgressbanen som ligger nærmest varmesentralen. Denne banen erstattes så av en ny fotballbane eller fotballhall i sørvest.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.