Barbu - kommunedelplan

Kommunedelplan for Barbu ble vedtatt i møtet 21. juni 2007,  sak 112/07.

Område

Planområdet omfatter området fra Grandhjørnet til Fluet samt området nordover langs Barbudalen til Langsæ. Videre omfattes Skydebaneområdet, Dauholla og deler av Nesheia av kommundelplanen. Planområdets ytre avgrensning mot sør er ute i sjøen.