Molandsveien 339

Bystyret vedtok i møte 30. april 2020, PS 20/79 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht.til pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av næringsbygg like ved eksisterende næring ved Lona på østsiden av Longumvannet.

Klage/frist

Frist for å klage på vedtaket var innen 02. juni 2020. 

Innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.