Kirkeveien 190, His

Arendal bystyre vedtok i møtet 21. november 2019, PS 19/203, reguleringsplan for Kirkeveien 190. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område

Planområdet ligger på His, i heia mellom Elim og His terrasse.

Formål

Planen åpner for bygging av fire leilighetsbygg på His med tilhørende infrastruktur. Samlet kan det bygges maksimalt 69 boenheter. 

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagefrist 10. januar 2020. 

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.