Del av Hoveodden

AnkerPlanen er vedtatt

Bystyret har i bystyremøte 17. november 2022, PS 22/205, vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Reguleringsplanen åpner for videre campingdrift på deler av Hoveodden. Reguleringsplanen hjemler etablering av inntil 70 overnattingsenheter på helårs basis, samt 30 ekstra enheter i skolens sommerferie. Enhetene kan enten etableres som hytter (maks 15), permanente telt / yurter (maks 50) eller rom i eksisterende restaurant-bygg (maks 5). Det skal også settes av plass til minst 20 medbrakte telt utenfor sesong og 50 medbrakte telt i skolens sommerferie. Planområdet omfatter et areal på ca. 73 dekar, og ligger omsluttet av Raet nasjonalpark.

Innløsning/klagefrist

Frist for å klage på vedtaket var 19. desember 2022.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Saksdokumenter

Les alle saksdokumentene

AnkerHva har skjedd og hva skjer videre?

AnkerSpørsmål og svar om reguleringsplanen

AnkerAndre spørsmål og svar 


AnkerOppstart av planarbeidet

Reguleringsplanområdet omfatter området på Hoveodden som ligger på utsiden av Raet nasjonalpark. Selve nasjonalparken skal ikke reguleres, her er arealbruken avklart og det er et verneområde. 

I noen av vurderingene / analysene skal man se på et større område for å kunne se ting i sammenheng med hverandre (for eksempel friluftsliv og natur). 

Kart over området på Hove - Klikk for stort bilde

AnkerKontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gidske Houge.