Hellesvingen - Eydehavn, N1

Endring vedtatt i kommuneplanutvalget 27. januar 2020, PS 21/9.

Vedtaket endrer følgende planer:
• Hellesvingen, Helle v/Eydehavn, planident 2722r2
• Guttorm Fløystad vei, planident 2622r1

Formål:

Byggeområde N1 utvides med 8 m sørvest i en lengde på 74 m. Nevnte areal ligger innenfor reguleringsplan for Guttorm Fløystadsvei.

Endring datert 02.02.2022 innebærer at ny byggegrense er lagt parallelt med eiendomsgrensen i en avstand av 1,0 meter fra tomtegrense i en lengde av 30 meter, samt endring i bestemmelsene § 3.2, hvor det tas inn et nytt punkt