Vågsnes

Arendal bystyre vedtok i møte 19. februar 2015, PS 15/27 ovenfor nevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål 

Hovedformålet med planen er å transformere eksisterende næringsområde på Vågsnes til et boligområde med 25 boenheter.

Det legges også opp til en utvidelse av eksisterende småbåtanlegg for båtplasser. Ved full utnyttelse legger planforslaget opp til ca. 50 nye båtplasser.