Sundet boligfelt

Arendal bystyre vedtok i møte den 26. februar 2009, sak 28/09 ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 27-2. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

Planområdet ligger mellom ”Sundmyrene” og sjøen (Sundet), lengst nord på Flosterøya. Planen legger til rette for oppføring av 8 boliger. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må etter plan- og bygningslovens § 42 og § 32 nr.1 være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.