Rønningen boligområde KS6-KS7

Bystyret vedtok i møtet 31. mai 2018, PS 18/67 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig og er endelig.

Formål

Planen har til hensikt å legge til rette for oppføring av 20 nye boenheter i form av 5 nye 4-mannsboliger med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer.

Klage/innløsning/erstatning/frist

Klagefrist 16. juli 2018. 

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.