Kunnskapshavna del 3

Bystyret vedtok 25. juni 2015, sak 109/15 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket innebærer noen endringer som nå er foretatt. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. Formålet er å legge til rette for kombinert næringsformål, men det gis også muligheter for å bygge inntil 70-80 boenheter.