Fagerli - Skarpnes

Arendal bystyre har i møte den 27. september 2012, PS 12/166 vedtatt ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at planen er endelig.

Område/formål

Planområdet er på ca 50 daa, og ligger inntil Nidelva med avgrensning mot fylkesvei 420 og 179. 

Planen viser nær 50 nye boenheter, samt ny barnehage. Adkomst blir på fv 179. Det er tilgang til elva via friområdet på deler av tidligere Vippa camping.

Innløsning/erstatning/frist

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.