Gamle Stokken skole

Arendal bystyre vedtok i møte den 29. april 2021, PS 21/97 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Reguleringsplanen for Gamle Stokken skole har til hensikt å rive all bygningsmasse for tidligere Stokken skole og eksisterende bolig på gnr./bnr. 43/23. Det er planlagt for en ny 6-mannsbolig, to 4-mannsboliger og syv eneboliger.

Klage/erstatning/innløsning/frist

Frist for klage var 2. juli 2021, 3 uker fra kunngjøring. 

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.