Nyskogen 1, del av, gnr. 308 bnr. 339, 385

Kommuneplanutvalget vedtok i møtet 13. juni 2018, PS 18/89 endring av reguleringsplanene Nyskogen I, vedtatt 27. januar 1986 og Nyskogen, vedtatt 04. juni 1987.

Formål

Mulighet for å føre opp en ekstra bolig på gnr. 308 bnr. 339 og 385.

Endringer i plankartet:

  • planlagt tomtegrense og byggegrense er tegnet inn
  • det er angitt en utnyttelses, %-BYA=40 % (for hver enkelt tomt)