Rønningen boligområde

Arendal bystyret vedtok i møte  29.09.2009, PS 05/150  reguleringsplan med bestemmelser for Rønningen boligområde, veialternativ II (fra Sprøkilen), datert 14.03.2005, iht. § 27-2.1

Planen grenser til Jovann i nord, boligområdene Stenklev og Joåsen i vest, Ørnekrogen i syd og Jovannslia i øst.

Formål
Utbygging av Rønningen boligområde ved Jovann.            

Utbyggingsavtaler,offentlig ettersyn datert 13.05.2016

Med henvisning til Plan- og bygningslovens §17-4, legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder for følgende planområde:

-              Rønningen boligområde
-              Rønningen boligområde B1

Forhandlinger gjennomføres i samsvar med rammevedtak fastsatt av Arendal bystyre i møte 25.08.2011, mer

Eventuelle merknader til forslaget må sendes skriftlig innen 13.06.2016.