Myra nærsenter

Arendal bystyre vedtok i møtet 05. mars 2020, sak 20/36, reguleringsplan for Myra nærsenter med endringer. Reguleringsplanens dokumenter er rettet opp iht. vedtaket. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område/formål

Planområdet ligger på Myra på tvers av Sam Eyde videregående skole. Området grenser mot fylkesveien i vest, vei til parkeringsplassen ved Myratunet i nord og terreng i øst og sør. Planområdet er på totalt 4 daa.

Planforslaget åpner for kombinerte formål med forretning, tjenesteyting og bolig. Konseptet som er presentert er etablering av ny dagligvarebutikk i første etasje med mulighet for andre funksjoner som frisør, apotek, fysioterapeut etc. og leiligheter i andre og tredje etasje over butikken.

Klage/innløsning/erstatning/frist

Klagefrist innen 10. april 2020.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.