FV 410 Krøgenes

Administrativt vedtak 30. september 2019, sak 19/10848. Endringen gjelder disse 5 planene  i Krøgenesområdet: 

  • E18 Tvedestrand - Arendal
  • Del av RV 410 Krøgenes
  • RV 410 Saltrød - Krøgenes, G/S vei
  • Krøgenes Senter
  • Krøgenes industriområde

Formål

Hensikten med endringene er å regulere inn separat sykkel- og gangvei langs FV 410 og sykkel- og gangveg i krysningspunktene. Bussholdeplassen endres fra busslomme til kantstopp.