Eydehavn, ny vei

Bystyret vedtok i bystyremøtet 25. mars 2021, PS 21/60 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål

Planen tilrettelegger for ny effektiv vei fra Arendal havn til Neskilen.

Klage/innløsning/erstatning 

Klagefrist var 30. april, 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøringen.