Kirkeveien 137

Arendal bystyre vedtok i møte 26. mars 2015, PS 15/44 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12 i pbl.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

  • Legge til rette for en boligutbygging med 62 boenheter.

Område

Planområdet er ca. 30 dekar, og er avgrenset av Trommestadveien, Kirkeveien og boligene i Fyrforvalter Knudsens vei.

Innløsning og erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.