Pusnes

Bystyret vedtok i bystyremøte 02. mars 2023, PS 23/26, nevnte plan med noen små justeringer som nå er utført, iht. pbl. § 12-12. Reguleringsplanen er endelig.

Les sakens dokumenter

Formål

Reguleringsplanen åpner for transformasjon av dagens industriområde til en ny bydel. Det legges opp til høy utnyttelse og variert bebyggelse. I tillegg legges til rette for lokale senterfunksjoner med næring, tjenesteyting og hotell. Småbåthavnen i Fjellvig utvides, og det legges til rette for en ny ut mot Tromøysund. Det reguleres inn attraktive fellesområder som blir tilgjengelige for allmennheten gjennom en avtale. Det er klargjort planmessig for et nytt fergeleie.

Utbyggingsavtale

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf pbl. §17-4.

Klage/frist 28. mai

Frist for påklage til Statsforvalteren var innen 28. mai 2023.

Innløsning/erstatning

Eventuelle krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene, jf pbl. §§15-2 og 15-3, må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøringen.