Stoa Vest FK2

Du skriver tekst her, offentlig ettersyn …..osv.

Arendal bystyre har i møte den 31.10.2013, PS 13/149  vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet omfatter deler av byggeområdet/ parkeringsplass mellom rundkjøring på Sørsvannveien og Biltema/ Europris/ Tess på Stoa.

Formål

Planen legger opp til å utvide muligheten til å utvide med en næringsbebyggelse fra 10000m2 BRA til 18500m2 BRA.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.