Håvet, Blødekjærheia, Blødekjær

Kommuneplanutvalget har  i møtet 15. april 2020, sak 20/36, vedtatt at nevnte plan, som ble vedtatt i 1948,  oppheves i henhold til pbl. § 12-14. Avgjørelsen er endelig.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.