Nedre Myra

Bystyret vedtok i møte 25. august 2011, PS 121/11, detaljplan for Nedre Myra, gnr. 37 bnr. 1, iht. pbl. § 12-12.