Birkenlund - oppheving av reguleringsplan

Bystyret har i møtet den 19. desember 2020, PS 19/236 vedtatt at ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser skal oppheves i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Formål

Hensikten med planarbeidet har vært å oppheve planen, fordi den er utdatert. Vedtaket betyr at reguleringsplanen ikke gjelder lenger.