Natvigveien 156

Arendal bystyre har i bystyremøtemøtet 15. desember 2022, PS 22/29 vedtatt reguleringsplan for Natvigveien 156, iht. pbl.  § 12-12. Reguleringsplanene er endelig. 

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for fire eneboliger med tilhørende infrastruktur, private og felles uteoppholdsareal.

Klage/innløsning og erstatning

Frist for å klage på vedtaket var 03.02.2023.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.