Reguleringsplaner under arbeid
Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Østenbutoppen 06.12.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-7
Østregate 18 og Munkejordet 2 23.11.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-21
Innseiling Arendal 16.11.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-20
Vindholmen folkebad 09.11.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-19
Hylleveien 7-9 01.11.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-18
Arendal International School 31.10.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-17
Knubben 20.10.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-16
Hellesundåsen 19.10.2022 Endelig vedtatt arealplan Forslag tatt til behandling 2720r1
Del av Kleivtoppen, Alve 12.10.2022 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062017-9
Stenklev 22.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Forslag tatt til behandling 2017r1
Kirkeveien, del av 305/373 21.09.2022 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 42032021-9
Jaktekaia, Nedre Tyholmen 21.09.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-15
Del av Solberg, vestre område III 07.09.2022 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062019-20
Småbåthavn Engene - His 22.08.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-14
Dybdal syd 25.07.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-13
Svinodden - Varmekroken 15.07.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-8
Solborg driftsstasjon 15.07.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-12
Rore-Lindtveit, ny hovedvannledning 13.07.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-11
Østensbuskogen boligområde 11.07.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-5
Eyde Material Park, Longum 29.06.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-10
Brattekleiv, gnr. 205 bnr. 389 01.06.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-1
Stoa, del av gnr. 444 bnr. 193 24.05.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-7
Eydehavn havne- og industriområde 23.05.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-6
Revekroken 36 29.03.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-2
Stuenes gård 28.03.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032022-3
Øytangen syd 09.03.2022 Planlegging igangsatt Besluttet offentlig ettersyn 09062019-17
Færviktoppen 07.02.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-11
Natvigveien 156 26.01.2022 Planlegging igangsatt Besluttet offentlig ettersyn 09062019-13
Tangen allé 36-39 08.12.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 42032020-16
Pusnes 25.11.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 42032020-14
Krøgenes Nord 24.11.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 42032020-12
Østregate 12 12.11.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-10
Brattekleiv, gnr. /bnr. 206/606, 205/394 10.10.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-12
Røed 30 04.06.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-5
Vågsnes havn, del 2 10.05.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-4
Løvøya boligområde 05.05.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062012-32
Myrlid 20.04.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-2
Ny vei fv. 475 fra Eyde energipark - Neskilen 13.01.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032021-1
Skareheia 22.12.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-19
Arendal næringspark øst, med forbindelse til Neskil, Eydehavn 10.07.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-10
Ubekilen nord 22.06.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-9
Vippa 29.05.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-7
Langevollen 22-26 05.05.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-5
Myrene-Høgedal-Solberg 28.04.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-4
Korveien 6, Rykene 25.03.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-2
Hove leir - fotballhall 17.01.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 42032020-1
Kolbjørnsvik fergeleie, Hisøy 18.12.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-22
Skilsøy fergeleie, Tromøy 18.12.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-23
Del av Øytangen, nord 22.05.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062016-6
Øyna, sti 27.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-6
Huldrevei 2-6 18.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-10
Østregate 12, gnr. 501 bnr. 622 05.12.2018 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062015-20
Omdal 14.09.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062015-21
Vesterveien 30-32 07.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-12
E18 Tvedestrand - Arendal, Råna bru 30.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-5
Saltrød bydelssenter 06.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-4
Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum 14.03.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062017-16
Sjølyst 12.02.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-1
E18 Tvedestrand-Arendal, Mørkoppdalen bru, Elgtråkka bru - planendringer 07.11.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-25
Kongshavn brygge 27.09.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-23
Grønnekleiv-Sandnes, Tromøy 01.09.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-22
Turvei Skare-Hastensund 28.06.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062015-3
Skaveløkka 06.06.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-26
Kirkegårdsveien 3B 04.05.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-13
Jovann boligområde 07.04.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062016-12
E18 Træfjell 20.03.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-8
Steinodden, Kilsund 02.02.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-5
Vikaveien 16 11.01.2017 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062016-3
Nesveien 2 24.08.2016 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062013-29
Hansekjær, 205/228 01.07.2016 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062015-12
Dalen 9 29.09.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-22
Harebakken senter 10.04.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-11
Gnr./bnr. 74/42 17.03.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-9
Mørfjærlia, Saltrød 04.02.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-6
Brannparken aktivitetssenter 09.12.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-25
Del av Torsbuåsen 13.11.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-23
His Bydelssenter Nord 06.08.2014 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062014-16
Nedenes bydelsenter Torg 19.03.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-8
Heidalskollen 27.11.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-27
Kloppene 3-5 11.11.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-26
Arendal Herregaard Breidablikk 01.07.2013 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 2611pua2
Gjerstadkollen 30.06.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-18
Færvik, gnr./bnr. 205/468, 475 og 224 10.06.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-8
Heldalsvei 22.01.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-4
Blødekjær 5-15 04.07.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-20
Rossøysund, Natvig 13.03.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-10
Strømsbo Gård og Biejordene 19.01.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-2
Stoa syd, vestre del 10.01.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-1
Biejordene boligområde 16.09.2011 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 1914pua1
Munkestø 1, Røed 22.08.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 1608pua1
Viadukten, Barbudalen 23.06.2011 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 2015pua3
Rosenholt boligområde, Libru 17.06.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 1417pua1
Kanal Pollen-Kittelsbukt 13.01.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2014pua2
Hjelmåsen 24.02.2010 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2620pua1
Timberstrand 05.02.2010 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2213pua1