Reguleringsplaner under arbeid
Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Del av Solberg, vestre område III 11.10.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-20
Myra nærsenter 19.09.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062019-9
Deler av Langbrygga 04.09.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062019-5
Øytangen sør 03.09.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-17
Birkenlund - oppheving 21.08.2019 Endelig vedtatt arealplan Besluttet offentlig ettersyn 2216r1
Birkenlund m.m. - oppheving 21.08.2019 Endelig vedtatt arealplan Besluttet offentlig ettersyn 2216r6
Arendal Idrettspark, byggetrinn 3 08.07.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-15
Heimarnes 19.06.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062014-27
Rønningen KS9 19.06.2019 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062018-14
Klinkelia 19.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Besluttet offentlig ettersyn 2519r1
Natvigveien 156 06.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-13
Agderparken øst, Heftingsdalen 06.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-14
Kirkeveien 190, His 05.06.2019 Planlegging igangsatt Besluttet offentlig ettersyn 09062015-8
Del av Hoveodden 05.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-11
Molandsveien 339 21.05.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-10
Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp 08.05.2019 Planlegging igangsatt Besluttet offentlig ettersyn 09062017-20
Moland Park 24.04.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-4
Vestregate, Klevgaten og Høyveien 12.04.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-8
Øyna, sti 27.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-6
Huldrevei 2-6 18.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-10
Lunderød 18 22.01.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062019-16
Agderparken nord 01.10.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-13
Omdal 14.09.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062015-21
Vesterveien 30-32 07.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-12
Stenklevveien 8 10.07.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-11
Tybakktoppen 27.06.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062014-19
E18 Tvedestrand - Arendal, Råna bru 30.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-5
Gamle Stokken skole 16.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-4
Saltrød bydelssenter 06.04.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-4
Nedgravde avfallsanlegg i Arendal sentrum 14.03.2018 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062017-16
Turvei Havsøyveien - Flaket 21.02.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-3
His allé 14.02.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-2
Sjølyst 12.02.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062018-1
E18 Tvedestrand-Arendal, Mørkoppdalen bru, Elgtråkka bru - planendringer 07.11.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-25
Kongshavn brygge 27.09.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-23
Grønnekleiv-Sandnes, Tromøy 01.09.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-22
Turvei Skare-Hastensund 28.06.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062015-3
Skaveløkka 06.06.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-26
Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø 15.05.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-14
Kirkegårdsveien 3B 04.05.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-13
Brattekleiv, gnr. 206 bnr. 606 27.04.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-12
Jovann boligområde 07.04.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062016-12
Eydehavn, ny vei 30.03.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-10
Kleivtoppen hytteområde 22.03.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-9
E18 Træfjell 20.03.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-8
Steinodden, Kilsund 02.02.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062017-5
Vikaveien 16 11.01.2017 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062016-3
Villaveien 3A 03.10.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062016-10
Nesveien 2 24.08.2016 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062013-29
Hansekjær, 205/228 01.07.2016 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 09062015-12
Del av Øytangen, nord 21.06.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062016-6
Dalen 9 29.09.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-22
Østregate 12, gnr. 501 bnr. 622 18.09.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-20
Enghaven barnehage 09.09.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-14
Harebakken senter 10.04.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-11
Gnr./bnr. 74/42 17.03.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-9
Mørfjærlia, Saltrød 04.02.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062015-6
Brannparken aktivitetssenter 09.12.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-25
Del av Torsbuåsen 13.11.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-23
His Bydelssenter Nord 06.08.2014 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 09062014-16
Åsbieveien, Stoa 11.06.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-13
Løvøya boligområde, del av 23.05.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-32
Nedenes bydelsenter Torg 19.03.2014 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062014-8
Heidalskollen 27.11.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-27
Kloppene 3-5 11.11.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-26
Bomsholmen 6 24.09.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-21
Arendal Herregaard Breidablikk 01.07.2013 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 2611pua2
Gjerstadkollen 30.06.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-18
Færvik, gnr./bnr. 205/468, 475 og 224 10.06.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-8
Østenbutoppen 18.02.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-7
Heldalsvei 22.01.2013 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062013-4
Blødekjær 5-15 04.07.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-20
Rossøysund, Natvig 13.03.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-10
Strømsbo Gård og Biejordene 19.01.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-2
Stoa syd, vestre del 10.01.2012 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 09062012-1
Pusnesheia boligområde 27.09.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2213pua2
Biejordene boligområde 16.09.2011 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 1914pua1
Munkestø 1, Røed 22.08.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 1608pua1
Viadukten, Barbudalen 23.06.2011 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 2015pua3
Rosenholt boligområde, Libru 17.06.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 1417pua1
Kanal Pollen-Kittelsbukt 13.01.2011 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2014pua2
Hjelmåsen 24.02.2010 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2620pua1
Timberstrand 05.02.2010 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2213pua1
Ulleråsen boligfelt 14.01.2009 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2822pua2
Klinkele, Saltrød 12.01.2009 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 2519pua1