Krøgenes Nord

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalget 24. november 2021, PS 21/137 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn, med noen endringer som nå er foretatt. 

Formål

  • Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsbygg med bruksareal på mer enn 15.000 m2. 
  • Planområdet har en størrelse på ca 100 daa.

Merknader/frist

Planforslaget har vært ute til høring i perioden 3. desember til 31. januar 2022, med frist for merknader 31. januar 2022