Rutiner og verktøy

Innsats på individnivå

Her finner du verktøy knyttet til handlingsveileder BTI som forteller hvordan du går fram dersom du har en bekymring for en gravid, et barn, en ungdom eller foreldre.

Nivå 0,1,2

Barn som pårørende
- for deg som jobber med risikoutsatte voksne som har barn
- eller med barn med sammensatte behov som har søsken

Nivå 3

Ressurser for deg som jobber med minoritetsspråklige familier

Innsats på sektornivå / enhetsnivå

For å sikre systematiske, helhetlige og samordnede tjenester har sektorene tilpassede dokumenter, handlingsveiledere, samarbeidsavtaler, rutiner og prosedyrer.

Innsats på kommunenivå / systemnivå

Her finner du nasjonale veiledere og lovverk som er styrende for arbeidet som utføres i de kommunale tjenesten

 

Presentasjoner fra samlinger